Office Bearers

INDIAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY (ISRB)


Executive Council (2019-2023)

PRESIDENT

Dr Madhu Bala, Delhi

VICE-PRESIDENT

Dr Kalia Vijay, Bengaluru

SECRETARY

Dr Purohit R K, Bikaner

TREASURER

Dr Suchetha Kumari N, Mangaluru

MEMBERS

Dr. Aruna Chakrawarti

Bikaner

Dr. Chougule Arun

Jaipur

Dr. Venkatachalam P

Chennai

Dr. Vandana Nunia

Jaipur

Dr. H N Bhilwade

Mumbai

Dr. Manu Saini

Delhi

Dr. Yamini B Tripathi

Varanasi

Dr. Manoj Kumar

Ranchi

Dr. Solomon F D Paul

Chennai

Dr. Manish Gupta

Delhi